Στη Ναυτική Ακαδημία Βάρνας δεχόμαστε φοιτητές που πληρούν τα εξής κριτήρια:

  1. Απόφοιτοι Ναυτικών Λυκείων
  2. Απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου
  3. Απόφοιτοι Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων
  4. Απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων

Κάτοχοι απολυτηρίων που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για πλήρη ενημέρωση.