Οι Ναυτικές Σπουδές στη Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας παρέχουν σύγχρονη εκπαίδευση στη ναυτιλιακή θεωρία και πράξη, τη χρήση νέων τεχνολογιών, δημιουργώντας λαμπρές προοπτικές για τη σταδιοδρομία Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού παγκοσμίως.

Οι σπουδές περιλαμβάνουν 6 εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και 2 εξάμηνα θαλάσσιας πρακτικής, παράλληλα με το Σύστημα Εναλλασσόμενης Εκπαίδευσης (Sandwich Courses System), σύμφωνα με το οποίο η εκπαίδευση εναλλάσσεται μεταξύ Σχολής και πλοίου, μεταξύ θεωρητικών μαθημάτων και πρακτικής άσκησης σε εργαστήρια και εκπαίδευση σε εξομοιωτές (simulator), παράλληλα με την πρακτική εκπαίδευση στη Ναυτική Τέχνη ταξιδεύοντας σε ιδιόκτητα πλοία της Σχολής, δηλαδή πραγματοποίησης μεικτής φοίτησης (εσωτερικής και εξωτερικής).

Σε αντίθεση με τις Ελληνικές Ακαδημίες εμπορικού ναυτικού, όπου οι φοιτητές αναζητούν ναυτιλιακές εταιρείες για την πρακτική τους άσκηση, οι φοιτητές της Ναυτικής Ακαδημίας της Βάρνας πλεονεκτούν, διότι η Ναυτική Ακαδημία Βάρνας διαθέτει δικά της πλοία στα οποία εκπαιδεύονται οι υποψήφιοι πλοίαρχοι και μηχανικοί του Εμπορικού Ναυτικού. Έτσι, απαλλάσσονται οι φοιτητές από το άγχος, και κυρίως οι κοπέλες δεδομένης της δυσκολίας ναυτολόγησής τους σε πλοία για τη συνέχιση της εκπαίδευσής τους στις ΑΕΝ.

Η Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας, όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες, διαθέτει πλανητάριο για την εξάσκηση ναυσιπλοΐας, σύγχρονες αίθουσες ναυτικής τέχνης, σύγχρονο προσομοιωτή γέφυρας πέμπτης γενιάς, GMDSS προσομοιωτή, προσομοιωτές μηχανοστασίου και πινάκων ελέγχου με πραγματικές διαστάσεις, όπως επίσης και αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα τέννις, κλειστό κολυμβητήριο, βόλεϊ, μπάσκετ κ.ά.

Τα πτυχία των αποφοίτων Γ’ πλοιάρχων και Γ’ μηχανικών είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα. Κατατίθενται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στην Ελλάδα και εκδίδεται άμεσα άδεια Γ’ πλοιάρχου από το Υ.Ε.Ν.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ακαδημία της Βάρνας και άλλα 2 χρόνια για το πτυχίο Β’ πλοιάρχου – Μηχανικού και άλλα 2 χρόνια για το πτυχίο Α’ πλοιάρχου. Δεν απαιτείται η 24μηνη προϋπηρεσία θαλάσσης και η μετέπειτα εξάμηνη φοίτηση στο ΚΕΣΕΝ, όπως ισχύει για τους αποφοίτους Ελληνικών Ναυτικών Ακαδημιών, διότι η Ακαδημία της Βάρνας είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και οι απόφοιτοι της μπορούν να ολοκληρώσουν μέχρι το βαθμό Α’ πλοιάρχου κάνοντας τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια σε ναυτιλιακές εταιρείες παγκοσμίως αμειβόμενοι ως Γ’ ή Β’ πλοίαρχοι ή στα εκπαιδευτικά πλοία της Σχολής.