Η BLACK SEA UNIVERSITY εκπροσωπεί επίσημα τη Ναυτική Aκαδημία της Βάρνας, εξασφαλίζοντας την εισαγωγή στην Ακαδημία, την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση σε θέματα ναυτικών σπουδών, τη γραπτή εγγύηση εισαγωγής, την ξενάγηση στην Ακαδημία και την εύρεση κατοικίας και πάσης φύσεως γραφειοκρατικής διεκπεραίωσης για την υποστήριξη του φοιτητή από την εισαγωγή του στην Ακαδημία ως την ορκωμοσία.
Καθόλου τυχαία δεν είναι και η αποφοίτηση όλων των συνεργαζόμενων με εμάς φοιτητών χωρίς καθυστερήσεις από τη Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας.
Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση βασίζεται τόσο στη θεωρητική, όσο και στην πρακτική κατάρτιση των υποψήφιων ναυτικών, πλοιάρχων μηχανικών κ.ά.
Όλοι οι καθηγητές είναι Ανώτατοι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού της Βουλγαρίας και η φοίτηση γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα σε υπερσύγχρονες και πρωτοπόρες εγκαταστάσεις, όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που θα ακολουθήσουν.
Στη Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας σπουδάζουν φοιτητές από όλο τον κόσμο (Γερμανία, Σουηδία, Αμερική, Ρωσία, Ελλάδα, Ιταλία, Αγγλία, κ.ά).
Οι απόφοιτοι της Ναυτικής Ακαδημίας της Βάρνας θα διαθέτουν πτυχίο Ανώτατου Πανεπιστημίου Ναυτικής Εκπαίδευσης και όχι επιπέδου ΤΕΙ, όπως στις ΑΕΝ της Ελλάδας.
Επικοινωνήστε έγκαιρα μαζί μας για την εγγραφή σας, τη μετεγγραφή σας (από ΑΕΝ) ή την ολοκλήρωση των σπουδών σας σε μεταπτυχιακό η διδακτορικό επίπεδο.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το πρόγραμμα σπουδών είναι αναγνωρισμένο και οι απόφοιτοι αποκτούν άμεσα δικαιώματα άσκησης επαγγέλματος στις κατά τόπους Νομαρχίες σύμφωνα με την υπ’ αριθμών ΑΡ 70/28-11-08 απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α).