Ηλεκτρολόγος Εμπορικού Ναυτικού

Μετάφραση από τα βουλγαρικά

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του πλοίου

Αρ. Μαθήματα Μορφές έλεγχου στα εξάμηνα Μονάδες
Εξέταση Τ. Β.
Υποχρεωτικά μαθήματα
1 Αυτοματοποιημένο εξοπλισμό ναυτικών συσκευών και συστημάτων 7.8 11
2 Αγγλική γλώσσα 4.7 2.6 23
3 Ανώτερα μαθηματικά – γραμμική άλγεβρα και αναλυτική γεωμετρία 1 5
4 Ανώτερα μαθηματικά – μαθηματική ανάλυση Α’ 1 5
5 Ανώτερα μαθηματικά – μαθηματική ανάλυση Β’ 2 5
6 Ανώτερα μαθηματικά – μαθηματική ανάλυση Γ’ 3 2
7 Οικολογία της θάλασσας 7 1
8 Ηλεκτρικές συσκευές 5 5
9 Ηλεκτρικές μηχανές 7 3 7
10 Ηλεκτρικές μετρήσεις 5.6 10
11 Ηλεκτρική ασφάλεια 4 3
12 Ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 7.8 11
13 Ηλεκτρονική 4 5
14 Ηλεκτρολογικά υλικά 3 4
15 Σχέδιο εφαρμοσμένης μηχανικής 2 5
16 Μηχανική και τεχνολογική συντήρηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 4.5 3
17 Πληροφορική 2 6
18 Κινητήρες ντίζελ πλοίων 6 6
19 Ηλεκτρικοί σταθμοί πλοίων 8 6
20 Λέβητες και  υπερμηχανές πλοίων 7 5
21 Βοηθητικά μηχανήματα και συστήματα πλοίων 5 6
22 Επιστήμη των υλικών και τεχνολογική των μηχανολογικών υλικών 1 4
23 Μηχανικά στοιχεία και μηχανισμοί 4 7
24 Διεθνής ασφάλεια δυνατότητας σκαφών και λιμένων (ISPS) 6 2
25 Θαλάσσια Πολιτική 2 2
26 Οργάνωσητης ναυτικές υπηρεσίες και  τεχνική ασφαλείας 7 2
27 Βασικές αρχές της αυτοματοποιημένης διαχείρισης 6 3
28 Υβριδικές ηλεκτρονικές απορροφητές 5 5
29 Θεωρητική ηλεκτροτεχνία 3.4 14
30 Θεωρίακαι κατασκευήτου πλοίου 5 4
31 Θερμοδυναμική και μηχανική ρευστών 3 7
32 Τεχνική μηχανική 2.3 7
33 Τεχνολογία, εκμετάλλευση και επισκευή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού πλοίων 8 7
34 Φυσική 2 5
35 Φυσική αγωγή και αθλητισμός 1.3.4 5
36 Ψηφιακή και μικροεπεξεργαστή τεχνική 6 5
Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων 213
Μαθήματα επιλογής  
37 Οικονομία (σύμφωνα με τον κατάλογο):
1) Εισαγωγή στην Μικροοικονομική,
2) Βασικές αρχές της οικονομικής θεωρίας,
3) Οικονομία και διαχείριση προσωπικού,
4) Εισαγωγή στην Μακροοικονομική
2 3
38 Τεχνολογία πληροφοριών (σύμφωνα με τον κατάλογο):
1) Συστήματα λογισμικού για μαθηματική μοντελοποίηση  
2) Τεχνολογία πληροφοριών στο Ίντερνετ
4 2
39 Ψυχολογία (σύμφωνα με τον κατάλογο):
1) Οργανωτική συμπεριφορά,
2) Ψυχολογία της ναυτιλιακής δραστηριότητας,
3) Μηχανική ψυχολογία και εργονομία,
4) Ψυχολογία της ακραίας συμπεριφοράς
1 3
Σύνολο μαθημάτωνεπιλογής 8
Προαιρετικά μαθήματα  
40 Αγγλική γλώσσα  
41 Αγγλική γλώσσα – Εντατική εκπαίδευση  
42 Ρωσική γλώσσα  
43 Βασικές αρχές του ναυτικού δικαίου 1 2
44 Φυσική αγωγή και αθλητισμός  
45 Τεχνικές επιβίωσης, προσωπική ασφάλεια και  κοινωνικές ευθύνες, Εκπαίδευση σε ιατρικά θέματα ΠΠ – συμβατικά πιστοποιητικά  
Σύνολο προαιρετικών μαθημάτων 2
46 Πρακτικές  
–          ναυτικός προσανατολισμός 4
–          τεχνολογική και μηχανική πρακτική 3
–          κωπηλασία και ιστιοπλοΐα 1
–          πρακτική ναυσιπλοΐας στο εξωτερικό 8
–          εκπαιδευτική και εκμεταλλευτική πρακτική 1
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 17
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 221
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 240
Σύνολο μονάδων: 240
Αριθμός εξετάσεων εξαμήνου Για κρατικές εξετάσεις 20
Αριθμός τρεχούμενων βαθμών  
Σύνολο μονάδων για τις κρατικές εξέτασεις 20