Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Μετάφραση από τα βουλγαρικά

Μηχανές και μηχανισμοί πλοίων

Αρ. Μαθήματα Μορφές έλεγχου στα εξάμηνα Μονάδες
Εξέταση Τ. Β.
Υποχρεωτικά μαθήματα
Nαυτική Mηχανολογία
1 Αγγλική γλώσσα 4.7 2.6 24
2 Ανώτερα μαθηματικά – γραμμική άλγεβρα και αναλυτική γεωμετρία 1 5
3 Ανώτερα μαθηματικά – μαθηματική ανάλυση Α’ 1 5
4 Ανώτερα μαθηματικά – μαθηματική ανάλυση Β’ 2 4
5 Ανώτερα μαθηματικά – μαθηματική ανάλυση Γ’ 3 2
6 Εκμετάλλευση ενεργειακών συστημάτων πλοίου 8 6
7 Σχέδιο εφαρμοσμένης μηχανικής 2 6
8 Πληροφορική 2 7
9 Κινητήρες ντίζελ πλοίων 6.7 14
10 Λέβητες πλοίων 6 5
11 Βοηθητικά μηχανήματα και συστήματα πλοίων 5.6 10
12 Υπερμηχανές πλοίων 7 6
13 Στοιχεία μηχανών 4 7
14 Μηχανική ρευστών 3 5
15 Οργάνωση της ναυτικές υπηρεσίες και  τεχνική ασφαλείας 4 2
16 Αντοχή υλικών 3 6
17 Θεωρητική μηχανική 2.3 7
18 Θεωρία μηχανών και μηχανισμών 4 5
19 Θερμοδυναμική 5 7
20 Φυσική 2 6
Σύνολο (ναυτική μηχανολογία) 139
Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική και μηχανολογία συστημάτων ελέγχου
21 Αυτοματοποιημένο εξοπλισμό ναυτικών συσκευών και συστημάτων 8 6 8
22 Ηλεκτρομηχανική 4 4
23 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός πλοίου 7 6 9
24 Βασικές αρχές της ηλεκτροτεχνίας 3 5
25 Ηλεκτρονικά ισχύος 3
Σύνολο (Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική και μηχανολογία συστημάτων ελέγχου) 29
Συντήρηση και επισκευή
26 Μηχανική και τεχνολογική συντήρηση του πλοίου 3.5.7 4
27 Επιστήμη των υλικών 2 4
28 Τεχνική χημεία 5 3
29 Τεχνολογική συντήρηση  και επισκευή του πλοίου 8 9
30 Τεχνολογία μηχανολογικών υλικών 4 6
Σύνολο (Συντήρηση και επισκευή) 26
Διαχείριση πλοίου και φροντίδα των ατόμων στο πλοίο
31 Οικολογία της θάλασσας 7 1
32 Θαλάσσια πολιτική 2 2
33 Εξασφάλιση αξιοπλοΐας 8 4
34 Θεωρία και κατασκευή του πλοίου 5 4
35 Φυσική αγωγή και αθλητισμός 1.3.4 5
Σύνολο (Διαχείριση πλοίου και φροντίδα των ατόμων στο πλοίο ) 16
36 Πρακτική
–          ναυτικό στρατόπεδο 4
–          τεχνολογική και μηχανική πρακτική 4
–          εκπαιδευτική και εκμεταλλευτική πρακτική 1
–          εκπαιδευτική και επισκευαστική πρακτική 1
–          πρακτική ναυσιπλοΐας στο εξωτερικό 9
–          κωπηλατικά και ιστιοφόρα ταξίδια 1
Σύνολο πρακτικών 20
Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων
Μαθήματα επιλογής
37 Οικονομία (σύμφωνα με τον κατάλογο):
1) Εισαγωγή στην Μικροοικονομική,
2) Βασικές αρχές της οικονομικής θεωρίας,
3) Οικονομία και διαχείριση προσωπικού,
4) Εισαγωγή στην Μακροοικονομική
4 2
38 Τεχνολογία πληροφοριών (σύμφωνα με τον κατάλογο):
1)Συστήματα λογισμικού για μαθηματική μοντελοποίηση
2) Τεχνολογία πληροφοριών στο Ιντερνέτ
2 3
39 Ψυχολογία (σύμφωνα με τον κατάλογο):
1) Οργανωτική συμπεριφορά,
2) Ψυχολογία της ναυτιλιακής δραστηριότητας,
3) Μηχανική ψυχολογία και εργονομία,
4) Ψυχολογία της ακραίας συμπεριφοράς
1 3
Σύνολο μαθημάτων επιλογής 8
Προαιρετικά μαθήματα
40 Αγγλική γλώσσα
41 Αγγλική γλώσσα – εντατική εκπαίδευση
42 Βασικές αρχές του ναυτικού δικαίου 1 2
43 Ρωσική γλώσσα 5.6  
44 Φυσική αγωγή και αθλητισμός  
45 Τεχνικές επιβίωσης, προσωπική ασφάλεια και  κοινωνικές ευθύνες, Εκπαίδευση σε ιατρικά θέματα ΠΠ – συμβατικά πιστοποιητικά  
46 Διεθνής ασφάλεια δυνατότητας σκαφών και λιμένων (ISPS)  
Σύνολο προαιρετικών μαθημάτων 2
Σύνολο μαθημάτων 240
Σύνολο μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, συμπερ. πρακτικές
Σύνολο μονάδων 20
Εξετάσεις εξαμήνου Κρατικές εξέτασες 20
Τρέχον βαθμός  
Σύνολο μονάδων για τις κρατικές εξέτασεις 260