Καπετάνιος - Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

Μετάφραση από τα βουλγαρικά

Πλοήγησηπτυχίο, τακτική εκπαίδευση

Αρ. Μαθήματα Μορφές έλεγχου κατά τα εξάμηνα ECTS
Εξέταση Τ. Μ. Ε. Ε.
Ι. Υποχρεωτικά μαθήματα
Α. Βασικά και μηχανικά μαθήματα
1 Ανώτερα μαθηματικά – Α’ 1 1 ####
2 Βάσεις του ναυτικού δίκαιου 1 1 ####
3 Πληροφορική 2 2 ####
4 Ανώτερα μαθηματικά – Β’ 2 2 ####
5 Φυσική 2 2 ####
6 Τεχνική μηχανική 2 2 ####
7 Ηλεκτροτεχνία 3 3 ####
8 Ραδιοηλεκτρολογίας 3 3 ####
9 Τεχνική χημεία 4 4 ####
Συνολικά
Β. Αξίωμα Ι. Πλοήγηση
10 Αγγλική γλώσσα 3,6 4,5,7 1,2..8 ####
11 Θαλάσσια πολιτική 1 1 ####
12 Γεωδαισία, χαρτογραφία και οδηγίες πλου 4 4 ####
13 Μετεωρολογία και ωκεανογραφία 4 4 ####
14 Βάσεις ναυσιπλοΐας 4 4 ####
15 Αστρονομική ναυτιλία 4 4 ####
16 Ναυτικά συστήματα ραντάρ 4 4 ####
17 Τεχνικά μέσα πλοήγησης –
1ο – Εξοπλισμός ηλεκτρονικής ναυτιλίας
4 4 ####
18 Τεχνικά μέσα πλοήγησης –
2ο – Ολοκληρωμένα συστήματα ναυτιλίας
5 5 ####
19 Θαλάσσιες συνδέσεις 5 5 ####
20 Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα 5 5 ####
21 Προσδιορισμοί πλοήγησης 6 6 ####
22 Ελιγμός και εντοπισμός 6 5 ####
23 Διαχείριση του ελιγμού 7 6 6 ####
24 Ναυτική τέχνη σε ειδικές περιστάσεις 8 8 ####
25 Διαχείριση πληρώματος και πόρων για τη γέφυρα 8 8 ####
26 Εξασφάλιση της αξιοπλοΐας του πλοίου 8 8 ####
Συνολικά
Γ. Αξίωμα ΙΙ. Ναυτικές εργασίες φόρτωσης
27 Οργάνωση και διαχείριση του εμπορικού ναυτικού 4 ####
28 Συντήρηση και επισκευή του πλοίου 5 5 ####
29 Λειτουργία του πλοίου και φόρτωση 8 6 6 ####
30 Εμπορική εκμετάλλευση του ναυτικού 8 8 ####
Συνολικά
Δ. Αξίωμα ΙΙΙ. Λειτουργία του πλοίου και μέριμνα για τα άτομα στο πλοίο
31 Βασική προετοιμασία ασφάλειας του πλοίου 1 1 ####
31.1 Τεχνικές επιβίωσης στη θάλασσα
31.2 Πυρασφάλεια και πυρόσβεση
31.3 Προσωπική ασφάλεια και κοινωνικές ευθύνες
31.4 Βασική πρώτη βοήθεια
31.5 Βασική γνώση για την ασφάλεια του πλοίου
32 Θεωρία και δομή του πλοίου 3 ####
33 Προστασία του (θαλάσσιου) περιβάλλοντος    4 4 ####
34 Οργάνωση των ναυτιλιακών υπηρεσιών και της προστασίας της εργασίας 4 4 ####
35 Ασφάλεια πλοήγησης (ISPS Code) 6 6 ####
36 Ναυτικό Δίκαιο 8 ####
Συνολικά
Ε. Άλλα υποχρεωτικά μαθήματα
37 Φυσική αγωγή και αθλητισμός ####
38 Λιμάνια ####
39 Συγκροτήματα παράγωγης ισχύος ####
Συνολικά
Μαθήματα επιλογής
40.1 Οργανωτική συμπεριφορά 1 1 ####
40.2 Ψυχολογία διαχείρισης πληρώματος
41.1 Λανσάρισμα στη μικροοικονομική οικονομία 2 2 ####
41.2 Αρχές της οικονομικής θεωρίας
42.1 Διοίκηση εταιρείας 3 ####
42.2 Εταιρική ταυτότητα και σηματοποίηση
43.1 Θεωρία λήψης αποφάσεων 5 5 ####
43.2 Τεχνικές διαχείρισης και επιλογής εναλλακτικών λύσεων
43.3 Ανάλυση και διαχείριση των κινδύνων στον τομέα των πλωτών μεταφορών
Σύνολο μαθημάτων επιλογής:
Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής:
ΙΙΙ. Προαιρετικά μαθήματα
44 Αγγλικά 2
45 Γραφικά μηχανικής 2 2
46 Οδήγηση ιστιοφόρου 2 2
47 Φυσική αγωγή και αθλητισμός 8
Σύνολο προαιρετικών μαθημάτων:
48 Εντατική εκπαίδευση στην Αγγλική γλώσσα (κρατική εξέταση) ####
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Αριθμός
Εξετάσεων εξαμήνου
Τρέχων βαθμός
Εξελεγκτικών εργασιών
Πείρων (ECTS) ####

 

Κρατικές εξετάσεις
1. Πλοήγηση 10
2. Ναυτικές εργασίες φόρτωσης 10
3. Λειτουργίας του πλοίου και μέριμνα για τα άτομα στο πλοίο 10

 

Σημείωση: Δεν έχει ανανεωθεί ο πίνακας με τα μαθήματα των καπετάνιων για το ακαδημαϊκό έτος 2019 της Ναυτικής Ακαδημίας Βάρνας – Αεν Εμπορικού Ναυτικού Βουλγαρίας – Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού λόγω αλλαγής στον κανονισμό της I.M.O.